Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Welkom bij het Willibrordushuis

Midden in het centrum van Den Haag bevindt zich het Willibrordushuis. Een spiritueel centrum voor gebed, evangelisatie en bezinning. Het Willibrordushuis, inclusief het retraitehuis en de boekwinkel, werd jarenlang gedragen en beheerd door de Willibrordusgemeenschap bestaande uit leken. Inmiddels is het beheer overgenomen door de Broeders van Sint Jan. Zij organiseren eigen activiteiten en bieden plaats aan veel verschillende groepen met een christelijke achtergrond.

GM

Zaterdag 13 oktober 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Gerard Baak, Ans Roest, Bea Verschaeren en Corrie Nagtegaal.
Zondag 14 oktober 10.00 uur Voor de zielenrust van Hennie van Kuik, Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs, Coby Sprong en Kathinka Rommens-Berenbak.
Voor de slachtoffers van de natuurramp in Sulawesie.
Voor de overlevenden van de ramp in Sulawesie.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
Uit dankbaarheid en om genezing van Mieke van Maarssenveen.
Maandag 15 oktober 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Diepenbrock.
Dinsdag 16 oktober 19.00 uur Voor de zielenrust van Annie van der Weyden.
Woensdag 17 oktober 9.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Olga Versteegh.
  19.00 uur Levende en overlevende familie Verwer.
Donderdag 18 oktober 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Trees Wildemast.
Jaargedachtenis voor Jim Pereira en voor de zielenrust van Sita Pereira.
Vrijdag 19 oktober 09.00 uur Voor een bijzondere intentie.
  19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Voor de slachtoffers van de natuurramp in Sulawesie.
Zaterdag 20 oktober 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Eefje Verhoef.
Zondag 21 oktober 10.00 uur Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs en Coby Sprong.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
- De deurcollecte voor de versiering van het Gerardusfeest heeft € 235,-- opgebracht; onze hartelijke dank.
- Vandaag is er, op verzoek van de Ned. Bisschoppenconferentie een deurcollecte voor de slachtoffers van de ramp op Sulawesi. Uw gift gaat via de Bisschoppelijke vastenactie naar de Zusters van Onze Lieve Vrouwe van het Heilige Hart op Sulawesie, die dakloos geworden mensen opvangen en rechtstreekse voedselhulp verstrekken. Van harte aanbevolen.
- Tijdens de maand oktober zal 's zondags voor de H. Mis van 10 uur om 9.30 uur de Rozenkrans worden gebeden. Om 17 uur is ook weer het Marialof met uitstelling van het Allerheiligste.
- Sinds vorige week staat er achter in de kerk een apparaat waar u contactloos kunt pinnen, mocht u geen contact geld bij u hebben of uw collectebonnen vergeten zijn. U vindt informatie op de site.
- Binnenkort komt er een digitale nieuwsbrief. U kunt zich op de voorpagina van de website van de parochie inschrijven voor deze nieuwsbrief.
- Zondag, 14 oktober, na de H. Mis van 10.00 uur is er een feestelijke ontmoeting in het Leerhuis.
- Aanstaande vrijdag 19 oktober is er weer Thomasclub in het Leerhuis.
- Op zondag 11 november zal een projectkoor zingen. Als u mee wilt doen met dit projectkoor, dan graag aanmelden voor 28 oktober bij Sonja Roskamp. De eerste repetitie is op 4 novemberna de H. Mis van 10 uur, de 2de op 8 november van 18.00 tot 19.30 uur en de laatste op 11 november voor de H. Mis.
- Volgende week is er vicariaatskapittel van de broeders in Banneux. Graag uw gebed hiervoor.
- De broeders organiseren in februari een retraite in de woestijn in Marokko. Inlichtingen op de website van de broeders.

33302288 1528848730576254 1162630591712067584 n

Donderdag 7 juni, 19.45

Tijdens deze avond zullen Karel & Anne-Marijn Beenakker gaan vertellen over het huwelijk. Vragen zoals: "Hoe gaat het eraan toe in een huwelijk?" "Hoe ga je om met moeilijkheden in het huwelijk?" "Hoe draag je samen - als echtpaar - je gezin?" "Hoe betrek je God in je relatie / huwelijk?" zullen worden gesteld. Maar er is natuurlijk ook de ruimte om vanuit de zaal met vragen te komen. Wees welkom! Het beloofd een mooie avond te worden!

Details:
19:00 Mis
19:45 Broodmaaltijd
20.30 Lezing
22:00 Afsluiting
Daarna is er een borrel met de mogelijkheid om naar Aanbidding te gaan.
Bijdrage voor de avond: €4

woensdag 09 mei 2018 12:00

Kreuzgang Kloster Walkenried

Bidden: “een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel” zei H. Theresia van Lisieux. Er zijn niet per se woorden nodig als wij bidden. In de stilte van ons hart is beleven we deze contact met God. In zekere zin het meest natuurlijke, gewone gebeuren van het menselijke leven als wij beseffen dat onze meest natuurlijke relatie de relatie tot onze Schepper is. Wij zijn in ons bestaan volledig afhankelijk van Hem. In de aanbidding beleven we dat. Maar de kloosterlingen hebben ook de wijsheid en de rijkdom van het gemeenschappelijke gebed geleerd. Door de gezang van de Psalmen, door het vieren van de Eucharistie staan we als gemeenschap voor God - als Zijn volk.

Tijdens deze dag zullen zowel vragen over het persoonlijke gebedsleven en de moeilijkheden en valkuilen ermee besproken worden als ook het belang om in gemeenschap als kerk te bidden. We zullen het gebed ontdekken als het meest fundamentele niet alleen in ons christelijk leven, maar ook in ons menselijk bestaan.

Klik hier voor inschrijving..

 

woensdag 07 februari 2018 16:30

Binnenkort gaat het tweede semester van de Jaarcursus Filosofie bij de Broeders in Utrecht van start. Het eerste semester (t/m januari 2018) had als thema: Deugden van de geest. Het tweede semester gaat over Zijn en doen: de 7 gebieden waarin je kunt groeien tot wie je bent.

Jaarcursus Filosofie FB omslag

JohannesAcademie
Velen hebben inmiddels deelgenomen aan cursusavonden van de JohannesAcademie en kunnen ontdekken hoe belangrijk het is om te zoeken naar waarheid. Ons verstand is immers gemaakt voor wat waar is en zonder waarheid kunnen we niet echt liefhebben.

Voor een diepe persoonlijke vorming is het echter belangrijk je met meer regelmaat en systematiek te verdiepen in de grote menselijke en christelijke thema’s, om zo principes en oorzaken te ontdekken van ons zijn, ons handelen en ons geloof. Daarom zijn in Utrecht de Jaarcursus en in Den Haag de Aristoteles course opgezet om een gedegen vorming te bieden om filosofisch en theologisch te leren denken of, in andere woorden, een mens en een christen te zijn voor wie het zoeken naar en het ontdekken van de waarheid centraal staat!

Jaarcursus
De jaarcursus biedt een twee-jarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Filosofie – tweede semester
Heb je ooit opgemerkt hoeveel nadruk er gelegd wordt op wat we doen, wat we tot stand brengen of wat we aan het plannen zijn om te doen of te volbrengen? Zijn we dan werkelijk de som van alles wat we kunnen doen?

De metafysica stelt ons in staat om meer de diepte in te gaan en te zien wat we zijn, wie we zijn en om ons leven opnieuw te bezien in dat licht, meer dan alleen maar naar wat we kunnen doen. Het antwoord op de vraag wat we zijn stelt ons in staat tot de vraag hoe we bestaan en de verandering of groei die daarin kan optreden. Groei is iets heel anders dan ontwikkeling. Ontwikkeling betekent naar een doel toewerken. Groei gaat over het worden wat ik al ben. Dat is metafysica zoals die in mijn leven een concrete en wezenlijke rol speelt. Mijn leven en dat van anderen begrijpen als een groei in wat we zijn. Het is vaak heel uitdagend en het verandert je leven als je meer naar het zijn kijkt dan naar het doen, maar het maakt het ons mogelijk om een manier te ontwikkelen om onszelf en anderen te bezien, die fundamenteel meer respectvol, vreedzaam en hoopvol is. Dat heeft te maken met het kijken naar wat is en hoe het kan groeien, meer dan de werkelijkheid te benaderen met een idee of een plan (dat is een benadering die behoort tot het gebied van de activiteiten die met werk te maken hebben).

Praktische informatie
Docent: P. John Mary Jesus
Data: 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 17 apr, 1 mei, 15 mei, 29 mei
Dinsdagavonden 19:00 - 21:00 uur

Kosten
De richtprijs voor de jaarcursus is 40 euro per semester. Graag inschrijven via de website. Eventuele bijdrage invullen bij "gift".

woensdag 09 november 2016 12:05

Eerste Heilige Communie voorbereiding "Open je hart voor Jezus"

 De Eerste Communie ontvangen is niet zomaar iets - dat vraagt een goede voorbereiding. Op die manier wordt deze dag ook echt tot een groot feest met een blijvende waarde voor kinderen en ouders. Wanneer kinderen een sacrament ontvangen is dat niet alleen een aangelegenheid van de Kerk of van de school - het is juist belangrijk als ook de ouders er met hun kinderen over kunnen praten en achter deze nieuwe stap in het leven van hun kinderen staan. Daarom willen we graag zowel de kinderen als de ouders goed voorbereiden. Als thema hebben we gekozen: Open je hart voor Jezus. In de Eerste Communie zullen de kinderen Jezus zelf ontvangen, maar eigenlijk geldt dit motto voor iedere dag in je leven, voor jong en oud: Als we samen met Jezus gaan, wordt ons leven pas echt waardevol!

De Eerste Heilige Communie voorbereiding gaat van start in januari. 

LET OP!! DE UITERSTE OPGAVEDATUM VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE IS 1 JANUARI 2017 MAAR HET BESTE IS ALS DE KINDEREN EERDER AL AANSLUITEN! 

Voor meer informatie klik hier.

4 oktober, 19.00, Het Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532CP, Utrecht.

De jaarcursus biedt een tweejarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie, schrijven en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Hieronder vindt u alle informatie over inhoud en timing.

Pagina 1 van 2
U bevindt zich hier: Home Den Haag Nieuws GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Steun ons!

Uw steun

Ook uw steun hebben
wij hard nodig!

Login Sint Jan