Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Inschrijving


InschrijformulierIk wil me graag inschrijven voor de volgende activiteit:

Omschrijving: Bikkeltocht 2019
Locatie: Franse Alpen
Aanvang: 13 juli 2019 09:00
Einde: 22 juli 2019 17:00

* Verplicht veldOndervindt u moeilijkheden met inschrijven?
Stuur een mail naar webmaster@stjan.org.

BelangrijkPersoonsgegevens

Invalid Input
Invalid Input
Vul hier uw voornaam in.
Invalid Input
Vul hier uw achternaam in
Invalid Input
Invalid Input

Adresgegevens

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Toestemming

Invalid Input
Invalid Input


Noodformulier

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Deelnemers worden geacht zelf afdoende verzekerd te zijn voor de reis (bagage, aanvullende medische kosten bij ziekte of ziekenhuisopname in het buitenland, repatriëring, etc.). Indien u reeds een reisverzekering heeft afgesloten, gelieve de gegevens hieronder in te vullen.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Kosten

Invalid Input
vrijwillige bijdrage
Naar de geest van hun gelofte van armoede, organiseren de Broeders hun activiteiten zo veel mogelijk om niet. Voor hun levensonderhoud vertrouwen zij op de voorzienigheid en uw vrijgevigheid. Bij voorbaat dank!
Invalid Input
€ 0,00

Opmerkingen

Invalid Input

Ondertekenen

Iedere inschrijving wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen af te wijzen. De reisorganisatie is nimmer verantwoordelijk voor derving van reisgenot. De reisorganisator is nimmer aansprakelijk voor enige materiële en immateriële schade, hoe ook ontstaan. De reisorganisatie is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van enige verzekering, zoals bijv. een reis- en of annuleringsverzekering. De reiziger draagt zelf gehele verantwoordelijkheid voor zijn gedragingen en de gevolgen daarvan. Annulering In geval van annulering van deelname wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 1 maand voor aanvang van de activiteit bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input
Invalid Input
U bevindt zich hier: Home Bikkeltocht 2019 Inschrijven
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.