Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Ton Lindeman.
Zondag 18 augustus 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Uit dankbaarheid voor de geboorte van Christel Gijsbers.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong, Ries Rommens en Petra Kraan.
12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
Maandag 19 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Ries Rommens en Greet de Wit.
Dinsdag 20 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Carmen Farrugia.
Woensdag 21 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Ingrid Kersten.
Voor een bijzondere intentie.
Donderdag 22 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Jeroen Honders.
Vrijdag 23 augustus 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Zaterdag 24 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Rini Peek.
Zondag 25 augustus 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong en Petra Kraan.
Jaargedachtenis voor Jan Kersten.
12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
- Volgend weekend zal er een deurcollecte zijn voor de Missieverkeersmiddelen. Deze wordt gehouden voor het onderhoud van de auto van de paters in Guinée Conakry.
- Er zijn deze week geen mededelingen.
Zaterdag 10 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Wiss-van Hees.
Voor de zielenrust van Kees van Geffen.
Zondag 11 augustus 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong, Kathinka Rommens-Berenbak, Anny Heijmen, Joop Conraats, Joke Coenraats, Flip Dijkshoorn, Wim Dijkshoorn en Petra Kraan.
12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
Maandag 12 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Nan de Soeten.
Voor een bijzondere intentie.
Dinsdag 13 augustus 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Uijterwaal-Slager en Marie Erlings.
Voor de zielenrust van de fam. Buhagiar, Jolanta Peza en Zofia Peza.
Woensdag 14 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Gisèle en Pieter Hoogenboezem.
Donderdag 15 augustus 19.00 uur
Hoogmis
Uit dankbaarheid en om zegen voor Joke van Ede.
Voor de zielenrust van Gerda Camp, Petra Kraan en Cecile Verhoeven-van Dijck.
Vrijdag 16 augustus 19.00 uur Voor de levende en overleden familie Verwer.
Zaterdag 17 augustus 19.00 uur Voor de zielenrust van Ton Lindeman.
Zondag 18 augustus 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong, Ries Rommens en Petra Kraan.
12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
donderdag, 01 augustus 2019 22:40

Familiefeest 2019

Iedereen die zich met Sint Jan verbonden voelt is van harte welkom op het Familiefeest. Altijd een mooie opening van een nieuw seizoen. 
U leest hier meer over het programma van die dag. Graag aanmelden via de website.

Familiefeest 2019 PR afbeelding

vrijdag, 05 juli 2019 00:00

Thuiskomen in het onbekende

Op 15 juni 2019 opende de H. Hart geloofsgemeenschap in Maarssen haar deuren voor een culturele uitwisselingsdag tussen Nederlanders en Medelanders. Een dag om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Nu 4 jaar geleden hadden we de Nacht voor de vluchteling, waarin we een hele nacht met elkaar gewaakt hebben voor de vele vluchtelingen in die periode. Daarna zijn we via de jongerengroep M25 in aanraking gekomen met een aantal jonge vluchtelingen, die nu onderdeel uitmaken van M25. Via hen komen we erachter dat met het ontvangen van een verblijfstatus de knelpunten niet voorbij zijn. Dat inspireerde ons om een vervolg te organiseren gebaseerd op de ontmoeting en daarmee drempels te verlagen. Op deze dag richten we een aantal kamers in naar de cultuur van verschillende landen, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken, spel en activiteit is. We gaan met elkaar lunchen van gerechten uit verschillende landen door een Nederlandse en Syrische kok voorbereid. In de middag zijn er workshops voor Nederlanders (Arabisch, Henna schilderen, Syrische dans, Inburgeringscursus) en Medelanders (wonen, werkgevers, Hollands creatief). We sluiten de dag af met een beursvloer, waar we vraag en aanbod dat we de hele dag verzameld hebben, op elkaar afstemmen. Doel is daarvan om voor blijvende contacten te zorgen tussen Nederlanders en Medelanders.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.

vrijdag, 05 juli 2019 00:00

Paus Franciscus over Jezus in ons leven

“Jezus is geen tussendoortje, maar een barmhartige liefde die zich verlangt te nestelen en het hart te veroveren. Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is, Hij is de liefde die gave is en uitnodigt zich te geven. Hij is concrete, nabije, reële liefde. Hij is de feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt en deelneemt aan de wonderbare visvangst van de hoop en de naastenliefde, solidariteit en broederlijkheid tegenover verlamde en verlammende blikken door vreesachtigheid en uitsluiting, speculatie en manipulatie.”
Paus Franciscus tijdens de homilie van 27 januari 2019 tijdens de wereldjongerendagen in Panama 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht januari 2019.

zondag, 30 juni 2019 16:24

Broederwisselingen

Voordat de broeders uitvliegen voor rust en kampen, brengen we u graag op de hoogte van de veranderingen wat betreft de broeders in Utrecht en Den Haag. Het is altijd weer een complexe puzzel die in Frankrijk gelegd voor onze congregatie wereldwijd, in nauw overleg met de broeders ter plaatse. Het betekent voor ons in Nederland versterking van beide gemeenschappen en zien dan ook het komende jaar met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

Priors
In onze gemeenschappen leven de broeders in gehoorzaamheid aan hun prior en als prior ben je een prius inter pares: een eerste onder gelijken. Als gelijken dragen we elkaar graag met enige regelmaat dit stokje over. Het normale mandaat van een prior is dan ook voor drie jaar, waarna hij eenmaal herkozen kan worden. Op deze manier drukken we graag uit dat er niet toch een broeder net iets meer ‘gelijk’ zou zijn dan zijn gelijken! In deze lijn neemt pater John-Mary-Jesus in Utrecht het stokje van pater Ignatius Maria over. In Den Haag zal pater Jan-Maria het priorschap van pater Thomas overnemen. Beide oud-priors blijven ter plaatse en kunnen op de achtergrond waar nodig en gewenst hun opvolgers een handje helpen om zich deze nieuwe taak eigen te maken.

Utrecht
De broeders in Utrecht verwelkomen pater Johannes-Pio (uit Den Haag) en pater Leopold. Pater Leopold heeft de afgelopen jaren in Mexico geleefd en gewerkt als novicemeester. We zijn blij hem in het Nederlandse te mogen verwelkomen. Als Belg spreekt hij al een beetje onze taal, dus zijn eerste preken in het Nederlands zullen niet lang op zich laten wachten! Pater Jan-Maria en broeder Marie-Thomas vertrekken naar Den Haag. Samen met pater John-Mary-Jesus, pater Ignatius, pater Elias, broeder Sylvester en broeder Robin-Marie, vormen de broeders dan een gemeenschap van zeven broeders.

Den Haag
De priorij in Den Haag is blij met de komst van pater Jan-Maria en broeder Marie-Thomas, ook al moeten ze daarvoor pater Johannes-Pio laten gaan. Na een jaar met vier broeders (veel te weinig voor zo’n prachtige missie!), kunnen de broeders weer wat meer ademhalen en de taken over meer schouders verdelen. Samen met pater Thomas, pater Kornelius-Maria en pater Johan komt het aantal daarmee op vijf broeders.

Heel officieel gaan de wijzigingen in per 1 augustus, maar (u kent ons!) we zijn altijd soepel met de verhuisdata. Begin september is iedereen zeker op zijn nieuwe plek aangekomen! Weet in ieder geval wij tot die tijd moeilijker te bereiken zijn om ons te kunnen wijden aan de Heer, door uitwaaien en jongerenactiviteiten!

zaterdag, 29 juni 2019 00:00

Wijziging mistijden zomer

In de maanden juli en augustus zal er geen H. Mis zijn op woensdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur. Alle andere mistijden blijven gewoon gehandhaafd.

zaterdag, 22 juni 2019 00:00

Ouderendagtocht, woensdag 18 september

Op woensdag 18 september organiseren we weer een 55+ tocht, deze keer naar Dussen. Hier bezoeken we een klompenmakerij met workshop. 's Middags vertrekken we naar Woudrichem om een kleine wandeling te maken door dit mooie vestingstadje. De dag zal verzorgd zijn met koffie, gebak, lunch en een 3 gangen diner.
De kosten bedragen € 35,00 per persoon. Klik hier voor meer informatie.
Geeft u zich zo spoedig mogelijk op i.v.m. reservering van de bus.

Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.