Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

zaterdag, 14 september 2019 00:00

Geloof als avontuur

Woensdag 25 september geeft Tim Schilling in het Leerhuis een lezing met als thema: “Geloof als avontuur. Een verkenning aan de hand van de Bijbel, kunst en poëzie.”
klik hier voor meer informatie.

- Na de mis van 10.00 uur is er koffiedrinken in het Leerhuis. Iedereen is van harte welkom.
- Zondagmiddag is vanaf 12.30 uur in Renkum de openingsviering voor de jongeren van ons bisdom. Van harte welkom!
- Zondagmiddag is er ook weer cursus katholiek: Om kennis te maken of om het geloof op te frissen.
- Maandagavond 16 september is een Joods Leerhuis, dit keer over Deuteronomium 16-18 en Jesaja 51. De avond begint om 20.00 uur in het Leerhuis.
- Vrijdag 20 september is er weer Thomasclub, om 18.45 uur in het Leerhuis.
- Zaterdag 21 september vieren we de apostel Mattheüs. Er is dan een H. Mis om 7.30 uur in de kapel van de broeders.
- Woensdag 25 september geeft Tim Schilling in het Leerhuis een lezing met als thema: “Geloof als avontuur. Een verkenning aan de hand van de Bijbel, kunst en poëzie.”
- Op zondag 29 september (Familiefeest) zal er weer een projectkoor zingen, samen met de Capella Majellana. Aanmelden graag voor 20 september bij Sonja Roskamp. Voor meer info zie de flyers achterin.
- De folder met het jaarprogramma van de JohannesAcademie is uit. Neem hem mee, verspreid hem.
zondag, 08 september 2019 00:00

Familiefeest van St. Jan 2019

Iedereen die zich met Sint Jan verbonden voelt is van harte welkom op het Familiefeest. Altijd een mooie opening van een nieuw seizoen.
U leest hier meer over het programma van die dag.
Graag aanmelden via de website.

Op zondag 29 september (Familiefeest) zal er weer een projectkoor zijn en iedereen van binnen of buiten de parochie met een beetje koorervaring is welkom om mee te zingen.
Het zal een coproductie zijn met Capella Majellana. De repetitie is op donderdagavond 26 september om 19.45 uur in het Leerhuis en zondag voor de mis. Aanmelden graag voor 20 september bij Sonja Roskamp. Voor meer info klik hier.

Zaterdag 14 september 19.00 uur Voor de zielenrust van Greet de Wit.
Zondag 15 september 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Knopper-Jacobs en Marianne Rozendal.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong, Petra Kraan en Anny Heijmen.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong, Loes Bosch en de overleden familie Verhoef.
Maandag 16 september 19.00 uur Voor de zielenrust van Greet en Wim de Wit.
Dinsdag 17 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Gresnigt-Verheul.
Uit dankbaarheid.
Voor de zielenrust van Jan Kersten.
Woensdag 18 september 9.00 uur Voor overleden broeders en zusters, oblaten, familie, vrienden en weldoeners van de congregatie.
  19.00 uur Voor overleden broeders en zusters, oblaten, familie, vrienden en weldoeners van de congregatie.
Donderdag 19 september 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Annerie van Aken en mevr. Franken.
Voor de zielenrust van Ton van Rooijen.
Vrijdag 20 september 9.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Verhaar.
  19.00 uur Voor de levende en overleden fam. Verwer.
Zaterdag 21 september 19.00 uur Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijksjubileum.
Uit dankbaarheid en om zegen voor Piet van Ede en de heer Cobussen.
Zondag 22 september 10.00 uur Voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de familie Oostendorp-Dijkstra.
Voor de zielenrust van Gerard en Riet van Gils, Gijs en Ini van ’t Schip, Coby Sprong en Petra Kraan.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Coby Sprong.
vrijdag, 30 augustus 2019 00:00

Nieuwe Sitio

Er is een nieuwe Sitio uit, met als thema ‘Heiligen’ en geeft informatie over waarom er heiligen zijn, wat ze voor ons kunnen beteken en hoe het proces van heiligverklaring verloopt. En u vindt hierin natuurlijk ook de vaste rubrieken, zoals weer een leuke 'Wie zit er naast mij in de kerkbank'.
Van harte aanbevolen om mee te nemen. Exemplaren liggen achterin de kerk, of u leest hem hier.

donderdag, 01 augustus 2019 22:40

Familiefeest 2019

Iedereen die zich met Sint Jan verbonden voelt is van harte welkom op het Familiefeest. Altijd een mooie opening van een nieuw seizoen. 
U leest hier meer over het programma van die dag. Graag aanmelden via de website.

Familiefeest 2019 PR afbeelding

vrijdag, 05 juli 2019 00:00

Thuiskomen in het onbekende

Op 15 juni 2019 opende de H. Hart geloofsgemeenschap in Maarssen haar deuren voor een culturele uitwisselingsdag tussen Nederlanders en Medelanders. Een dag om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Nu 4 jaar geleden hadden we de Nacht voor de vluchteling, waarin we een hele nacht met elkaar gewaakt hebben voor de vele vluchtelingen in die periode. Daarna zijn we via de jongerengroep M25 in aanraking gekomen met een aantal jonge vluchtelingen, die nu onderdeel uitmaken van M25. Via hen komen we erachter dat met het ontvangen van een verblijfstatus de knelpunten niet voorbij zijn. Dat inspireerde ons om een vervolg te organiseren gebaseerd op de ontmoeting en daarmee drempels te verlagen. Op deze dag richten we een aantal kamers in naar de cultuur van verschillende landen, waar we elkaar ontmoeten, koffie drinken, spel en activiteit is. We gaan met elkaar lunchen van gerechten uit verschillende landen door een Nederlandse en Syrische kok voorbereid. In de middag zijn er workshops voor Nederlanders (Arabisch, Henna schilderen, Syrische dans, Inburgeringscursus) en Medelanders (wonen, werkgevers, Hollands creatief). We sluiten de dag af met een beursvloer, waar we vraag en aanbod dat we de hele dag verzameld hebben, op elkaar afstemmen. Doel is daarvan om voor blijvende contacten te zorgen tussen Nederlanders en Medelanders.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht juni 2019.

vrijdag, 05 juli 2019 00:00

Paus Franciscus over Jezus in ons leven

“Jezus is geen tussendoortje, maar een barmhartige liefde die zich verlangt te nestelen en het hart te veroveren. Hij wil onze schat zijn omdat Hij in het leven geen tussendoortje of voorbijgaande mode is, Hij is de liefde die gave is en uitnodigt zich te geven. Hij is concrete, nabije, reële liefde. Hij is de feestvreugde die ontstaat als men keuzes maakt en deelneemt aan de wonderbare visvangst van de hoop en de naastenliefde, solidariteit en broederlijkheid tegenover verlamde en verlammende blikken door vreesachtigheid en uitsluiting, speculatie en manipulatie.”
Paus Franciscus tijdens de homilie van 27 januari 2019 tijdens de wereldjongerendagen in Panama 2019.
Uit: Nieuwsbrief Diaconie Aartsbisdom Utrecht januari 2019.

zondag, 30 juni 2019 16:24

Broederwisselingen

Voordat de broeders uitvliegen voor rust en kampen, brengen we u graag op de hoogte van de veranderingen wat betreft de broeders in Utrecht en Den Haag. Het is altijd weer een complexe puzzel die in Frankrijk gelegd voor onze congregatie wereldwijd, in nauw overleg met de broeders ter plaatse. Het betekent voor ons in Nederland versterking van beide gemeenschappen en zien dan ook het komende jaar met veel vertrouwen en enthousiasme tegemoet!

Priors
In onze gemeenschappen leven de broeders in gehoorzaamheid aan hun prior en als prior ben je een prius inter pares: een eerste onder gelijken. Als gelijken dragen we elkaar graag met enige regelmaat dit stokje over. Het normale mandaat van een prior is dan ook voor drie jaar, waarna hij eenmaal herkozen kan worden. Op deze manier drukken we graag uit dat er niet toch een broeder net iets meer ‘gelijk’ zou zijn dan zijn gelijken! In deze lijn neemt pater John-Mary-Jesus in Utrecht het stokje van pater Ignatius Maria over. In Den Haag zal pater Jan-Maria het priorschap van pater Thomas overnemen. Beide oud-priors blijven ter plaatse en kunnen op de achtergrond waar nodig en gewenst hun opvolgers een handje helpen om zich deze nieuwe taak eigen te maken.

Utrecht
De broeders in Utrecht verwelkomen pater Johannes-Pio (uit Den Haag) en pater Leopold. Pater Leopold heeft de afgelopen jaren in Mexico geleefd en gewerkt als novicemeester. We zijn blij hem in het Nederlandse te mogen verwelkomen. Als Belg spreekt hij al een beetje Nederlands, dus hij zijn eerste preken in het Nederlands zullen niet lang op zich laten wachten! Pater Jan-Maria en broeder Marie-Thomas vertrekken naar Den Haag en pater Elias zal een jaartje terugtrekken voor een sabbatsperiode. Samen met pater John-Mary-Jesus, pater Ignatius, broeder Sylvester en broeder Robin-Maria, vormen de broeders dan een gemeenschap van zes broeders.

Den Haag
De priorij in Den Haag is blij met de komst van pater Jan-Maria en broeder Marie-Thomas, ook al moeten ze daarvoor pater Johannes-Pio laten gaan. Na een jaar met vier broeders (veel te weinig voor zo’n prachtige missie!), kunnen de broeders weer wat meer ademhalen en de taken over meer schouders verdelen. Samen met pater Thomas, pater Kornelius-Maria en pater Johan komt het aantal daarmee op vijf broeders.

Heel officieel gaan de wijzigingen in per 1 augustus, maar (u kent ons!) we zijn altijd soepel met de verhuisdata. Begin september is iedereen zeker op zijn nieuwe plek aangekomen! Weet in ieder geval wij tot die tijd moeilijker te bereiken zijn om ons te kunnen wijden aan de Heer, door uitwaaien en jongerenactiviteiten!

Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.